על מהות הזמן – בתורה ובפיזיקה ('בכח' ו'בפועל', חומר וצורה)

לפי חז"ל (עיין בפירוש הרמב"ן על בראשית א' א'), תחילת הבריאה היתה נקודה אחת שבה היה כלול הכל. וכל מה שנברא בהמשך יצא מאותה נקודה.
בתוך אותה נקודה היה גלום כל מה שנברא אחר כך, כל מה שעתיד להיות בעולם, הוא היה בה בבחינת 'בכח'. הכל היה כאפשרות, כפוטנציאל. כל מה שיצא אל הפועל מאותה נקודה היה כבר נמצא בה מקודם.
היציאה של הפרטים אל הפועל מתוך אותה נקודה היא לא דטרמיניסטית, יש חופש של הפרטים לצאת אל הפועל כך או כך.

להמשיך לקרוא