על הטבע. שכל ואמונה פשוטה.

מתוך מכתב על המחלוקת של הרמב"ם והמדברים (במורה נבוכים בפרקים שבסוף חלק א'), ושהמדברים הם כשיטת החסידות. 

האם הטבע מסתיר את הבורא או מגלה אותו.

מקור הסמכות של התורה ועד כמה יש לסמוך על הוודאות השכלית ומה המקום של אמונה תמימה פשוטה.

 

להמשיך לקרוא