על אצטלא דרבנן ועל מדרגת אדם ומדרגת בהמה.

(מתוך מכתב)
בוודאי אני שמח אם מישהו נהנה ממה שכתבתי. אני לא שייך למדרגה של להיות ליבו ברשותו, וגם אם כן נראה לי שזו הנאה מאוד בריאה ואני לא רואה סיבה להימנע מזה  (:

להמשיך לקרוא