169 – עומק עניין המרחב התנועה והזמן. עולם הפוך ראיתי, הכח הוא תחילת מציאות התנועה

עומק עניין המרחב התנועה והזמן. עולם הפוך ראיתי, הכח הוא תחילת מציאות התנועה.

מהביאור על הרמיזות וההערות מאת אבן סינא, חלק ו' פרקים ט"ז-יז.

להמשיך לקרוא