קטגוריה: עוד משהו לגבי פרומקייט

עוד משהו לגבי פרומקייט

קיבלתי מכתב שבו הכותב האיר עיני בדבר נפלא. במשנה הראשונה במסכת ברכות כתוב: "מאימתי קורין את שמע בערבין? … רבן גמליאל אומר: עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה, אמרו לו: לא קרינו את שמע. אמר להם: אם לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה עוד משהו לגבי פרומקייט | 2 תגובות