עדינות הנפש כמקור המוסר היחיד

"מדת אמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש." חזון איש – אמונה ובטחון. המשפט הפותח את הספר.
.

יש בנפש כוחות. אם אדם מכעיס אותי עד מאוד מאוד, לבסוף בכוחות הנפש יתעורר בי רצון להרוג אותו.
נניח שאנחנו על אי בודד והתגברתי עליו ואני מניף את הסכין מעליו.
באותו רגע יתעורר בי רצון אחר שיגרום לי להניח את הסכין.
יש אנשים שחושבים שאותו רצון שלא להרוג הוא משום מעצורים נפשיים, מחסומים פסיכולוגיים פחדים וכיו"ב.
אחרים חושבים שמקורו בתרבות שהתפתחה עם השנים והוטמעה. יש שחושבים שהמעצור נובע מהשכל.
להמשיך לקרוא