מדוע אינני שומר הלכות

להפסיק לקיים מצוות היה אצלי תהליך של שנים ולא היה רגע מסויים של החלטה.

עיקר העניין נבע ממקום עמוק, וזה משהו שצמח ופעל מבפנים.

להמשיך לקרוא