לגבי הלימוד הנהוג בישיבות

ממכתב (הכותב כתב שהוא מרגיש שהלומדות הנהוג בישיבות לא מברר את הסוגיא לאמיתה באופן יסודי, אלא הוא יותר משחקי מחשבה):

להמשיך לקרוא