בעניין הגישה החרדית לתורה ומצוות

מכתב שכתבתי בעניין זה לידיד:

אנסה לכתוב לך מהדברים שבליבי כעת, אלה דברים קשים וקיצוניים, אבל מה אעשה שזה מה שיש כעת בליבי.

להמשיך לקרוא