התחלתי לכתוב תרגום מבואר על "ספר הריפוי" מאת אבן סינא. חלקים פיזיקה ומטאפיזיקה (מעשה בראשית ומעשה מרכבה)

רשומה נבחרת

"ספר הריפוי" הוא ספר מקביל ל"רמיזות והערות", ויש בו תוכן דומה (דברי אריסטו בפיזיקה ובמטאפיזיקה) רק בדרך ארוכה יותר.

אפשר להוריד את הספר הלא שלם (מתעדכן כמעט כל יום) כאן. (נכון ל 28 ליולי 2022 יש 347 עמודים).

להמשיך לקרוא