הרחבה 6 – ענווה

מאמר בעניין ענווה (מהאתר "תלמוד מוסבר ומאמרים")

נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא דף י' עמוד ב' (בתרגום ועריכה):  להמשיך לקרוא