הרחבה 1 – השכל והדמיון

את דרכי פעולת החלק המבוגר ניתן לחלק באופן כללי מאוד לשתי דרכים, בספרי הקבלה הן מכונות "שכל" ו"דמיון". כל אחת משתי דרכים אלה יש לה צורת פעולה סבילה של הסתכלות, וצורת פעילה יצירתית של הרכבה.

 

שתי דרכי הפעולה של השכל (הסתכלות ויצירה): להמשיך לקרוא