הפנייה לרשימה יסודית בביאור על מורה נבוכים

כעת סיימתי לכתוב על מורה נבוכים א ע"ב, באתר על מורה נבוכים בהערות קצרות על הפשט (זה קצר רק יחסית למה שהיה אפשר לכתוב על זה).

יש שם סדרה של יסודות עיקריים לתפישת העולם והנחות היסוד של אריסטו והרמב"ם, שלא נתבארו אצלי במקומות אחרים ולא ראיתי גם שנתבארו בספרים אחרים. זה יכול לתת הקדמה טובה ומבט רחב ומקיף.