המשך לרשימה הקודמת בעניין קיום המצוות. יותר עמוק מהקודם.

המשך לרשימה הקודמת. היא נמצאת כאן.
מתוך מכתב.
(לגבי מה שכתבתי ברשימה הקודמת על המצוות המעשיות, השואל שאל איך הרמב"ם במשנ  תורה עמל והאריך באופן מופלא כל כך על כל פרט של כל מצווה מעשית ואיך זה מתיישב עם דעתו שהמצוות המעשיות אינן התכלית והעיקר, ושמא מחבר המורה נבוכים אינו אותו מחבר של המשנה תורה)