היסוד הגדול של כלל ופרט בעבודת הבורא (תורה ופוסטמודרניזם)

לאחרונה קראתי ספר בשם "כלים שבורים" מדברי תורתו של הרב שג"ר.

הוא דן שם בנושא הפוסטמודרניזם.

בדרך כלל מניחים שיש מציאות אובייקטיבית שנמצאת מחוץ לאדם. האדם משיג אותה וקורא לעצמים שבמציאות בשמות. המילים מסמנות עצמים מסויימים שקיימים במציאות והם הפשר של המילים.

לפי זה יש "אמת" אחת, שהיא אותה מציאות. מי שרואה אותה כמו שהיא צודק ומי שרואה אותה אחרת טועה.

להמשיך לקרוא