החרדיות החדשה ביחס ליהדות שלפני המלחמה – שימוש ת"ח

מתוך התכתבות עם הרב דוד רוב מחבר המאמר "יסודות הדת החרדית":

בזמן שהייתי חרדי, ראיתי את העיקר, אפילו יותר מהלימוד, בשימוש תלמידי חכמים שכתוב שזה יותר מלימוד.
זה מבחינתי אומר לחוש בעומק את האדם שהוא עצמו תורה חיה. את האנושיות שלו, מבנה האישיות והרגשות והלב והחיות והחום.
עד מהרה הבנתי שאם אני רוצה באמת לעשות את זה, אני חייב לנסות לגעת בעולם התורה שהיה לפני מלחמת העולם (ולפני עליית יהדות המזרח לארץ).
כל זקן שלמד בציערותו בישיבות שלפני מלחמת העולם, לא חשוב כמה הוא למדן, גם גדולים בתורה וגם בעלי בתים פשוטים, שעוד נשמר בו טיפ טיפה של משהו מהאוויר והריח של אז, גם חסידים וגם ספרדים.
להמשיך לקרוא