קטגוריה: בעניין נס לפי הרמב"ם, ובענין החכם וההמון.

בעניין נס לפי הרמב"ם, ובענין החכם וההמון.

עוד מכתב בעניינים שייכים לזה: בעניין מה שכתב הרמב"ם על ההמון. ובעניין הניסים.

פורסם בקטגוריה בעניין נס לפי הרמב"ם, ובענין החכם וההמון. | 3 תגובות