בעניין נס לפי הרמב"ם, ובענין החכם וההמון.

עוד מכתב בעניינים שייכים לזה:
בעניין מה שכתב הרמב"ם על ההמון. ובעניין הניסים.

להמשיך לקרוא