בעניין הנשגב של סיבה ומסובב לפי הרמב"ם וחז"ל

דברים שכתבתי באתר של קבוצת לימוד תלמוד ובהערה שם

https://nirsterntalmud.wordpress.com/2016/05/28/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D87%99%D7%9F-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94/

ואני מעתיקם כאן מפאת חשיבותם. עיין שם בפנים בביאור סוגיות הגמרא השייכות לזה (גיטין ע"ח ב')

ושמהן התחיל הדיון בזה.

להמשיך לקרוא