בעניין ביאת המשיח ובעניין היחס בין דברי התורה לדברי אריסטו. טעם מצוות קרבנות לפי המורה נבוכים

מתוך מכתב:
לגבי ביאת המשיח לא כתבתי כמעט, אבל חשבתי על זה.

להמשיך לקרוא