סוד התנועה והזמן – המשך והעמקה.

בעולם שאין בו שום תנועה כלל, אין שום שינוי. אי אפשר שיהיה שינוי כלשהו לולא תנועה כלשהי.
בעולם כזה המושג זמן הוא חסר משמעות, אין שום הבדל אם נאמר שקיים עניין זמן או לא, ובעצם הנכון יהיה  לומר שאין כלל זמן בעולם כזה. כי כשאין שינוי אין לפני ואחרי. העבר תמיד זהה להווה והוא תמיד זהה לעתיד וכשרואים את ההווה רואים באותה מידה גם את העבר והעתיד. ההווה הוא הוא גם עבר ועתיד ואין כאן כלל עניינים נפרדים וממילא אין זמן.
רואים שאם בטלה התנועה בטל הזמן.
כעת נראה שאם יש את מושג התנועה כבר יש הכל ולא נשאר מקום למושג הזמן. ונמצא שיש רק "תנועה" ואין "זמן".

להמשיך לקרוא