45 – העולם הוא בעל חיים אחד גדול

מתוך מכתב:
לגבי מה שכותב בטימיאוס שכל הבריאה היא בעל חיים אחד, וכן במורה נבוכים א ע"ב, נראה שזה מוכרח באופן פשוט.

כל דבר בעולם יש לו מקום מסויים. מקום זה היחס שלו מבחינת מקום לדברים האחרים שקיימים בעולם (אם משהו קיים לבד בכל המציאות, אז אין משמעות כלל לדבר על מקום).
הצורה המופשטת אין לה שייכות כלל למקום, מקום שייך רק בעולם החומרי. השאלה היא לפי מה נקבע המקום של דבר. החומר בפני עצמו הוא רק מקבל, אין בו מצד עצמו שום דבר. זו הגדרתו. הוא לא מקור לאינפורמציה, לא ממנו יוצאת האינפורמציה שהדבר המסויים הזה יהיה קיים דווקא כאן ולא במקום אחר.  הצור השל עץ מצד עצמה מקורה בצורה מופשטת שמתלבשת בחומר. בצורה המופשטת גם אין מידע על מקום מסויים שהוא עניין ששייך רק להתלבשות בחומר.
הדבר המסויים מקומו נקבע לפי מי שיצר אותו. צורה לא מתלבשת בחומר סתם כך, אלא יש משהו שגורם לה להתלבש. כלומר עץ נמצא דווקא כאן כי דווקא כאן נפל הזרע שלו. סוס נמצא דווקא כאן כי הוריו ילדו אותו במקום מסויים, ומשם הוא החליט ללכת לכאן ולכאן לפי החלטותיו וכך הוא הגיע למקומו של עכשיו. אבל גם אם נאמר שהעולם היה תמיד קיים, אם כן לשלשלת משפחת הסוסים יש מקום שבו היא נמצאת ומולידה את צאצאיה וכן הלאה. ומה קובע את המקום הזה.
אם שום דבר לא קובע את המקום היה צריך להיות שכל המציאות היתה גוש אחד של חומר. כי אין מה שימנע מכל דבר להתממש בתוך כל דבר אחר. כמו למשל שגידול סרטני זה כמו בעל חיים נפרד שמתממש בתוך גוף האדם. אז גם כל סוס וכל אבן היו יכולים להתממש בגוף האדם או אחד בשני. אין שום דבר שיש בגוף שעוצר גוף אחר מלהתממש באותו חומר עצמו. למשל אפשר לקחת ענף עץ ולגלף בו פסל. אפשר לממש צורה בתוך גוף שיש לו כבר צורה משלו. אם מסתכלים על עקבות נעליים במקום שדרכו בו הרבה אנשים, הן עולות זו על זו ויוצרות צורות שונות מעורבבות. כך גם הצורות שמטביעות את עצמן בחומר כמו עקבות נעליים באדמה היו עולות אחת על השנייה. סוס היה חצי גופו אוזן של פיל וכן הלאה.
מה מפזר את העצמים שכל אחד יהיה במקום נפרד?
מסתבר גם שהסדר שנראה ששולט על כל העצמים מבחוץ להם מסדר אותם לא רק באופן שלא יעלו אחד על השני אלא גם העוד אופנים של סדר. יש סדר בעולם. צריך הרבה עיון להגדיר אותו ולראות אותו, אבל נראה שהוא קיים. הקושי הוא שאם אומרים שיש סדר למשל בכך שכל הסוסים נמצאים ביבשה ולא בים, וכל הדגים בים ולא ביבשה, אפשר לערער על זה. אפשר לומר שהסוסים נוצרו בכל מקום באופן לא מסודר, אלה שנוצרו בים טבעו ורק אלה שעל היבשה שרדו. זו ההסתכלות של תורת האבולוציה, שיכולה להסביר שהרבה דברים שנראים לנו סדר הם באמת מקריים לגמרי. אבל אם מתבוננים יש הרבה דברים שרואים בהם סדר והאבולוציה לא יכולה להסביר שבאמת הם רק מקרה. אני לא רוצה להכנס לדוגמאות ופרטים כי זה מייגע, כי זה להתווכח עם בר פלוגתא עקשן שדורש הוכחות חותכות ולא רק מה שנראה מסתבר. מה שכתבתי שהצורות היו עולות זו על זו, זה רק לפי ההסתכלות של צורה וחומר, ולא לפי ההסתכלות המטריאליסטית. זה לא מוכיח שום דבר נגד מי שמתווכח, רק לדידן שהולכים בהסתכלות הזו, יש בזה הסתכלות לראות שיש סדר כללי בעולם. שהוא גוף אחד שהוא הסדר של האיברים. ההגדרה של 'גוף אחד' היא שהוא קובע את הסדר של כל מה ששייך לגוף, כל מה שמקבל את הסדר שלו מאוחד על ידו להיות גוף אחד איתו. מה שמקבל את קביעת הסדר הזו הוא בהגדרה האיברים של אותו גוף.
במו"נ א ע"ב כותב:
"והממהר תנועה מכולם היא תנועת הגלגל המקיף בכל, והוא אשר יתנועע התנועה היומית ויניעם כולם עמו תנועת החלק בכל, שהם כולם חלקים בו."
הוא מדבר כאן על הגלגלים האחרים, אבל בהמשך הוא אומר שהגלגל החיצון מניע את הכל, גם את כל מה שתחת לגלגל הירח, שזה אנחנו. שאלו אותי איך עובדת ההנעה הזו, האם זו הנעה מכאנית, כמו גלגלי שיניים. באמת זו לא יכולה להיות הנעה מכאנית, יש לזה הרבה ראיות. ההנעה האי מכח החיים. העולם כולו הוא יצור חי אחד. בגוף האדם, מה מניע את כל האיברים? השירים אולי מונעים על ידי העצבים והם מונעים על ידי חשמל, אבל מה מייצר את החשמל ומניע את כל המערכת. ויש עוד הרבה תנועות בגוף, למשל כדוריות הדם הלבנות (אלה שנלחמות בחיידקים) נעות לכיוון שבו יש פצע ונכנסים משם חיידקים, ונעות באופן שמשמיד את החיידקים, עוטפות אותם וכו'. המניע הוא כח החיים ששורה בכל הגוף. מייד כשפורחים החיים מהגוף (בגוף מורכב כמו של אדם הם פורחים בשלבים ויש כמה דקות הבדל בין מיתת איבר זה לאיבר אחר) הוא נעשה חסר תנועה לחלוטין בהרבה מאוד מישורים. לא רק שאינו הולך, אלא גם כל התהליכים הכימיים נפסקים. כך גם כל התנועות שבעולם הן מכח אותו כח חיים ששורה בעולם הכללי, ומשם בא הסדר ששולט בכל הדברים שנמצאים.
אם יש בעל חיים או צמח, הוא מתחיל מתא אחד זכרי שהתחבר עם תא אחד נקבי ונוצרה ביצית מופרית. הביצית הזו מכפילה את עצמה, וכל תא מכפיל את עצמו שוב, וכך בעל החיים גדל. בכל תא יש בדיוק אותו מידע, כי הוא הכפלה של התאים שהיו לפניו. איך התאים יודעים לסדר את עצמם זה ליד זה כדי ליצור מבנה משוכלל כמו עין, או כל מבנה מסודר אחר, עלה של עץ, צינור בתוך עלה של עץ, וכו'. זה כמו שחיילים לא יכולים לסדר את עצמם במבנה מסודר בלי שיהיה מישהו אחד שנותן הוראות לאחרים. כל התאים שווים, מי יקבע מי מהם יתן הוראות לאחרים. המדע המודרני עוסק באינטנסיביות בשאלה הזו ואין לו שום תשובות ונראה שמבחינה לוגית לא ייתכן שתהיינה לו. אבי ז"ל היה דוקטור לביולוגיה ועסק בדיוק בשאלה הזו ולמדתי ממנו על זה. התשובה של אריסטו היא שיש נפש של בעל החיים או הצמח, היא קיימת לפני הגוף, באופן עצמאי מהגוף, בה נמצא הסדר שקובע איפה כל תא צריך לעמוד, והיא מניעה את התאים למקומם. וההנעה היא מכח החיים, הנעת השלם את החלק. הצורה היא נפש שמציירת את עצמה בחומר. היא כמו בנאי שבונה בית מאבנים. היא לוקחת את החומר שממנו עשוי הגוף, ובונה ממנו את צורת הגוף. זה הבורא של אפלטון שנקרא בעל מלאכה, אדריכל, נפש העולם, והוא בונה מהחומר את הדברים שבעולם.  זו ההסתכלות הפשוטה שאומרת שבהכרח כל העולם הוא בעל חיים אחד גדול.
.
.
.
העניין הזה מבואר יפה על ידי אבן סינא בספר הרמיזות וההערות  פיזיקה עמ'  69 (במהד' שמס אל עינתי):

Again, [a body] necessarily merits a determined proper place or a determined proper position (p. 210). None of this is required by the general corporeality (p. 211) common to [bodies].

You must know that the existence of the subject24 is also not suf- ficient for determining a corporeal form. If iYou must know that the existence of the subject24 is also not sufficient for determining a corporeal form. If it were, the already- mentioned similitude [in quantity and shape] would be necessary.25 Rather (p. 213), that whose states are different requires external determinants and states that work together in harmony to determine the required quantity and shape.26 This is a secret that will help you understand other secrets.27

notes

24. That is, the matter.

25. Because matter is one. But the similitude in quantity and shape is actually

not necessary. The conclusion to be drawn is that there are other factors in addition to matter that determine or individuate the corporeal form.

26. Ibn Sina does not specify here what these external determinants and

states are. But, according to al-Tusi, “These determining factors are “the agent causes—the celestial powers and the terrestrial states, which are the prior forms, the natural changes, and the external forces. All of these are agent causes for the individuation of the forms. [These agent causes are opposed to] matter, which is a potential cause” (Commentary, Part Two, p. 213).

27. Among these secrets that al-Tusi points out are (1) the existence of an old principle from which the individuation in matter occurs when matter is prepared to receive such individuation, and (2) the existence of a body that has a permanent continuous motion; in short, the causes that organize and regulate the universal system (213).

.

.

עוד כתב שם אבן סינא, שהנה יש צורת שעוברות מחומר אחד למשנהו. למשל צורת אדם עוברת מאב לבן.

אריסטו דן באופן בו הצורה עוברת. הצורה שבאב לא בעצמה עוברת לבן, אלא בבן יש צורת אדם בכח, כלומר כבר בזרע. וצורת האדם שבאב מנענעת (לשון האבן תיבון) אותה לצאת אל הפועל, מפעילה אותה. מחממת ובכך גורמת שצורת האדם שיש בכח בבן תצא אל הפועל.

צורה לא תופשת מקום בעצמה. המקום שייך אל החומר (אמנם גם חומר לחוד לא תופש מקום אלא רק על ידי שהצורה ייחדה אותו להיות עצם מסויים. בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית הארכתי בזה בכמה מקומות ואכמ"ל), לכן אי אפשר לומר בפשטות שהצורה יוצאת מהאב ונכנסת אל הבן.

זה דומה למעבר שלהבת מנר לנר. השלהבת לא באמת עוברת, שהרי הנר הראשון לא חסר מאומה. אלא השלהבת של הנר הראשון מפעילה את האש-בכח שיש בחומר של הנר השני, בשמן עם הפתילה, וגורמת לו לצאת אל הפועל להיות גם הוא אש. שהרי נר לא יכול להדליק אבן אלא רק להדליק דבק דליק. ההבדל בין אבן לבין דבר דליק הוא שדבק דליק יש בחורמ שלו אש בכח, והיא יוצאת אל הפועל כשיש אש אחרת בפועל שפועלת עליה.

איך שלא יהיה ההסבר, אבן סינא מבחין שהמעבר הזה של הצורה מהאב לבן, לא יכול להיות נובע רק מהצורה או רק מהחומר בפני עצמם (גם לא רק משניהם). מוכרח להיות כאן גורם חיצוני, שמכוחו מתחולל מעבר הצורה מהאב לבן. צורת האדם שיש באב נמצאת בו בלי לעבור למשהו אחר, והיא והחומר של האב מאוחדים. הם היו כך שנים רבות, עד שקרה משהו ופתאום האב עושה זרע ומעמדי תולדות וצורתו עוברת הלאה. אם המשהו הזה נובע מהאב בפני עצמו למה הוא לא נבע ממנו מקודם. מה קרה דווקא עכשיו. ולמה דווקא לתולדה הזו ובאופן כזה. אלא בהכרח יש כאן משהו מבחוץ שפועל וקובע שהאב יוליד דווקא עכשיו ודווקא את זה ולא משהו אחר.

גם אריסטו אומר שצורה לא תתלבש בחומר בלי סיבה פועלת שמסובבת את זה. צורה שהתלבשה בחומר זהו יצירת דבר חדש בעולם, ודבר לא נוצר בלי סיבה. יש ארבע סיבות לכל דבר, הפועל החומר הצורה והתכלית. כל אחת מהן ממנה נובעת מציאותו של הדבר. אבל ההתחלה היא מסיבה הפועלת. היא כביכול המוח שמתחיל את התהליך של יצירת הדבר, להחליט ולהתחיל את הנעת התהליך של התאחדות צורתו עם חומרו (דבר שיכול לקחת זמן, כמו למשל התהליך של לבישת צורת אדם מהזרע דרך העובר והתינוק עד האדם הבוגר).

הסיבה הפועלת של כסא היא הנגר. הסיבה הפועלת של דבר טבעי, כמו מה שבעל חיים מוליד בעל חיים, היא "הטבע". הטבע לפי אריסטו הוא עקרון תנועה ומנוחה שנמצא בכל דבר שבמציאות, והוא גם הסדר הכללי של המציאות. הוא מה שאנו תופשים מאותם חיים כלליים של אותו בעל חיים גדול אחד שהוא המציאות כולה.

זה לשונו של אבן סינא ברמיזות והערות עמ' 69:

You must know that in order for matter to have actual subsistence it must be joined to the form.28 Thus either [1] The form is the primary and unrestricted cause (p. 215) of the matter’s subsistence.29 [2] The form is an instrument or an intermediary (p. 216) for something else that employs it without restriction to make matter subsist by itself. [3] The form is a partner with something else; on the basis of the union of both, matter subsists (p. 217). Or [4] Matter is not free from form, nor form from matter; neither of them is better fit than the other to make the other subsist (p. 218). Rather, there is a certain cause external to them that makes each of them subsist with the other and by the other.

As for the forms that separate from one matter to another, one can- not say of them that they are either unrestricted causes of the one continuous existence (p. 219) of their matters or unrestricted instruments or intermediaries. Rather, such forms must fall in one of the two remaining divisions.30 Here there is another secret.31

Notes:

28. That is, its subsistence not in conception, but as individuated in external existence.

29. By “unrestricted cause” is meant that which constitutes a cause by itself. 30. That is, 3 and 4.

31. According to al-Tusi, the secret intended here is that the cause of things is something separate, permanent, and other than matter, and from which the existence of matter overflows, not from it independently, but also by the additional help of the form. He asserts that the need of the matter for the form is demonstrated by the fact that it is impossible for matter to be free from the form, not as an individual form, but as a universal one, and that if the effect is one, as is matter, its cause must be one. Therefore, the cause of the existence of matter must also be one. Commentary, Part Two, p. 219.

נסיר אל דין אל טוסי, שממימיו אנו שותים כאן, היה מחשובי החכמים באסכולה הפריטטית (האריסטוטלית) המוסלמית. הוא כתב פירוש על ספר זה של אבן סינא.

אותה סיבה חיצונית שגורמת למציאותו של העצם ביחד עם החומר והצורה, צריכה את שותפות הצורה. או את שותפות הצורה והחומר ביחד. לכן אותה סיבה אינה האל עצמו (שאינו צריך שותפים) אלא הטבע. אותה נפש של העולם כולו כבעל חיים אחד, שהעצמים הפרטיים בעלי החומר והצורה הם איברים שלה. אותה נפש היא חלק מהטבע, ואנו כאן לומדים את הטבע, כדי שהוא ירמוז מתוך עצמו על בוראו (כמו הקוצים של האות בי"ת, שכששואלים אותה מי בראך היא מצביעה למעלה, עם הקוץ של גגה, וכששואלים אותה מה שמו היא מצביעה אחורה לכיוון האל"ף. בראשית רבה א' י'), ולא מנסים להציץ מעבר לכתפו של הטבע לראות כביכול את הבורא בעצמו, כי זה שקר ודמיון. הבורא בחר לגלות את עצמו לנו באמצעות הטבע שצורתו המופשטת היא התורה.

אודות nirstern

https://nirstern.wordpress.com/
פוסט זה פורסם בקטגוריה 45 - העולם הוא בעל חיים אחד גדול, עם התגים . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s