ארכיון חודשי: נובמבר 2016

בחקירת הרוגוצ'ובר האם היתר מיתת הבעל מצד דין או מצד מציאות. היחס בין התורה לבני אדם

עיין כאן https://nirsterntalmud.wordpress.com/2016/07/20/ביאור-על-שות-צפנת-פענח-חב-סי-לד-חלק-ב/ שנתבארו דברי הגאון הרוגוצ'ובר זיע"א שהיתר מיתת הבעל להתיר את האשה שאין בה איסור אשת איש ומותרת להינשא לאחר אינו מצד הדין אלא הוא מצד שכך המציאות. ולכן העדות שמת בעלה להתירה אינה מגדרי דין עדות אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בחקירת הרוגוצ'ובר האם היתר מיתת הבעל מצד דין או מצד מציאות. היחס בין התורה לבני אדם | כתיבת תגובה