ביאור בנרבוני על מורה נבוכים ודברי הרוגוצ'ובר עליו. בעניין "בכח" והתלבשות צורה בחומר, בסוד עניין שיתין, ובעניין זמן ותנועה.

(מתוך התכתבות)

לגבי הנושא הראשון,

אני מעתיק שוב את הנרבוני שיהיה לפני עינינו.
בהקדמה העשרים ושלוש בהקדמות שבפתיחת החלק השני של המורה כותב הנרבוני:
"ההקדמה השלש ועשרים כי כל מה שהוא בכח ירצה לדבר מה ויש בעצמו קצת אפשרות ר״ל שיש בעצמו אי זה דבר בכח והוא אפשרי אליו' ואם הוא נמצא בפועל שלם ונמצא בעצמותו יתכן בעת אחת שלא ימצא הוא בעצמו בפועל אחר, שבו בעצמו אפשרות אל אי זה דבר הנה מטבעו ההעדר והכח אשר השיגו אל אי זה דבר אמנם השיגו מצד ההעדר המשלח בטבעו ולכן יתכן אי זה עת שיעדר בעצמו".