קצת העמקה על חומר וצורה. המשך לרשימה הקודמת. קצת נגיעה בפיזיקה.

כשיש גוף אפשר לומר הגוף יש לו תנועה, וכן משקל, נפח, צבע, וכו'.

קשה מאוד להתבונן אינטואיטיבית על "תנועה", "נפח", "צבע" וכיו"ב, בלי לייחס אותם לגוף כלשהו. תנועה, אם היא נבדלת לגמרי מקשר לגוף כלשהו שנע, נתפסת רק כמושג מופשט, מילה, רעיון. וכן גם תארים או תכונות אחרות של החומר כמו נפח משקל צבע וכיו"ב. קשה להשיג תנועה בלי גוף כלשהו שנע בהתבוננות אינטואיטיבית כדבר שקיים בעולם באותו מובן של 'קיים בעולם' שאנחנו מתכוונים אליו כשמדברים על קיום של גוף חומרי.

להמשיך לקרוא