מענה לתגובה

נכתבה בבלוג תגובה בזו הלשון:

"נשמה תערער בתשובה על החטאת הרבים על כאילו היתר של הוצאת זרע לבטלה שהתרת שים לב מה קרה לך "אל תישכח שאתה עתיד לתת את הדין על כל דבר שגרמתה בפרת מענה פה כאילו כבודו רב בכיר ועוד נותן דוגמא רעה תיזכור יום היתה ודי תפסיק ושוב בתשובה"

אני מרגיש מצליל הדברים שהם יוצאים מהלב, ולכן אני מתייחס וכותב מנהמת הלב בכנות.

התחושה שלי ביני לבין עצמי היא שגם היום כשאני חי כחילוני, אכפת לי מההלכה יותר מכל אדם שהכרתי. ברור לי שאדם מאוד בקלות טועה לגבי עצמו, אבל כך אני רואה ברור ואם אני טועה אני מקווה שהקב"ה יסלח לי. והכרתי אישית מקרוב גם את הרב ש"ך והגרש"ז אוירבך והגר"מ אטיק והגר"א קלרמן והגה"צ רבי שלמה וולבה, ועו אנשים שהתייחסו ברצינות לתורה ולהלכה.

כל מה שאני עושה, כל רגע ורגע בלי היסח דעת של הרף עין, עד אמירת מילה אחת פעם אחת, עד המעשה הכי קטן, הכל שקול ומדוד בפלס ההלכה ביגיעה גדולה בכל כוחי. גם כל הלכה ומנהג שאינני מקיים, הכל שקול ולדעתי על הכל ההלכה עצמה מורה לי לא לקיים.

כתבתי שני ספרים הלכתיים שזכו להסכמות חמות במיוחד מהגר"ח אוירבך והגרש"מ דיסקין. כמדומני שזו ההסכמה היחידה שהגרש"מ דיסקין כתב, כי הייתי קרוב אליו ודיברתי איתו בלימוד יום יום במשך כמה שנים והוא ראה בי תלמיד חכם עוד בטרם מלאו לי 30. וכן גם הגרש"ז ובנו הגר"ח, והרב ש"ך שביקש לתת לי הסכמה על ספרי הראשון ואני סרבתי.

כתבתי חידושים באריכות על שתי מסכתות שלמות וחלק חשוב מבב"מ ותשובות.

אם תשאל את עצמך בכנות, בינך לבין עצמך, בלי הויכוח, (או תשאלי את עצמך אם מדובר באשה), מהיכן אתה כל כך בטוח שאינני תלמיד חכם, או "רב בכיר"?

לדעתי הבטחון נובע מכך שאינני לבוש כפי המקובל בציבור החרדי, ש"הרחת" שאינני הולך בתלם המקובל בציבור החרדי , וכן מכך שברור לך שמה שכתבתי בנושא השחתת זרע איננו נכון.

לדעתי לא מכך שלמדת בדברי תורה שכתבתי וראית שאינם טובים. כי לא דנת להקשות ולהוכיח אלא אמרת כמתנבא.

הבטחון שלך בכך שמה שכתבתי על השחתת זרע איננו נכון לא נובע להשערתי מכך שלמדת את הסוגיא וראית שמה שכתבתי איננו נכון, אלא מכך ש"הרחת" שהציבור החרדי איננו מקבל את זה. ובכך אתה צודק, הרוחות המנשבות ברחוב החרדי הן בהחלט כאלה שלא מאפשרות לקבל היתר כזה, בלי שום קשר לעד כמה הוא מבוסס על מקורות ולמדנות נכונים.

המסקנא מכל זה לדעתי שהמחלוקת בינינו היא אחת:

לדעתך הציבור החרדי הוא הציבור הכשר של נושאי מסורת התורה מדור דור, הוא כנסת ישראל, ואם לא נביאים הם בני נביאים הם. וקול המון כקול שדי, ומנהג ישראל תורה. וכל הפורש מהם הוא פורש מהכלל, וכל הפורש מהכלל נחשב אפיקורס על עצם פרישתו, וחרב על הבדים ונואלו. וכלל ישראל לא יכול לטעות ורק יחידים יכולים.

מכח זה כיוון שהרוח הנושבת בציבור החרדי לא מקבלת אותי כבן כשר של הציבור הזה, בהכרח אינני רב בכיר ואני טועה ומטעה חוטא ומחטיא.

אני בעצמי הרבה שנים חשבתי כמוך. אמנם לא כללתי בזה את חב"ד הכופרים שהרב ש"ך הוציאם מכלל היהדות, ואת החסידים שאינם בני תורה ואינם כופפים ראשם לת"ח האמיתיים, וכמובן לא את הדתיים לאומיים שהחזו"א והסטייפלר כבר הוציאום מהכלל. אבל היה לי ברור לגמרי שהציבור הליטאי הוא נושא המסורת של הר סיני והוא כנסת ישראל שהיא כביכול בת זוגו של הקב"ה ואין הציבור יכול לטעות. חוץ גם מחוג של ר' גדליה נאדל שכפרו במסורת מסירת התורה של רבותינו ראשי הישיבות, ושל סלובודקה ב"ב שסברתי שסילפו את דעת החזו"א, ושל הרב גריינימן שלא קיבל את מרות הרב ש"ך. וזה פשוט שזה גם חוץ מהספרדים שלא קיבלו את מרות הרב ש"ך. אבל כל הכשרים היו ציבור שהאמנתי בו לגמרי מכח כל האמירות הנ"ל של חז"ל.

מנקודת הסתכלותי כעת קשה לי לא להכניס נימת ציניות, כי קשה לי להכיל בתוך עצמי את השינוי שעברתי ואני צריך קצת ללגלג רק כדי להגיב לרגשי האשמה שבתוכי, אבל אני מתכוון לדבר בכנות מהלב ובכבוד, וכשהאמנתי בזה זה היה משיקול דעת ואמונה חזקה וכנה ורצינית ומוחלטת ובוערת, וזה טפשי כעת לבוז או ללגלג.

ההתפכחות היתה לי תהליך מאוד קשה וכואב שעוד לא פסק מלכאוב. אבל הגעתי למסקנא הנוראה שבזמננו צדקו דברי חז"ל שאמרו במשנה:

"…בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן יישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ועל מה יש לנו להשען? על אבינו שבשמים."

איך אפשר להישען על אבינו שבשמיים? הרי הסופרים ובית הוועד ויראי חטא וזקנים הם אלה שמלמדים אותנו מה אומר לנו ומה רוצה מאיתנו אבינו שבשמיים, ואיך בלעדיהם נוכל להישען עליו? רק על ידי התורה אפשר להקשיב ולהתחבר לאבינו שבשמיים, ואיך נישען עליו בלי רבנים ובלי בית מדרש?

מה שנשאר לנו הוא רק ליבנו ושכלנו ואם הם מראים לנו מה באמת כתוב בתורה רק זה יש לנו ורק על זה נוכל להישען.

וכל אחד ליבו ושכלו מראים לו משהו אחר, ובימים ההם אין מלך בישראל ואין שופט. ומי שליבו טהור ושכלו זך יזכה ויישען על אבינו שבשמיים ומי שלא – יפול. אין רשת הצלה, אין שום דבר להישען עליו, לא שיטה ולא רבה ולא רב ולא ישיבה (ובישיבה עצמה, שונאים או מחבלים?). לא מפלגה (ג' או עץ) ולא עיתון ולא ציבור. לבד לגמרי. בחושך. על גשר צר מאוד. בעיניים עצומות. ויש הסתעפויות שפונות לתהום ואיך תדע לאן לפנות?   זהו שאמרו בתלמוד בזוזי בתר בזוזי. רבים רבים יפלו ולא יזכו. נופלים אחרי נופלים. ורבי נחמן אמר 'זה כמו אנשים שתלויים בידיהם על חבל מעל תהום ויש מי שמנער את החבל בכל כוחו. ואמרו ייתי ולא אחמיניה. זה המבחן האחרון. האמיתי. אתה כיחיד, לבדך. רק מה שהכי עמוק בליבך. אני ישנה וליבי ער, זהו הקב"ה שהוא ליבן של ישראל.

האמונה שלי בכלל, בציבור הגלוי שרואים ברחוב בעיני בשר שמתלבש כחרדי ומחזיק מעצמו ירא שמיים, וברבניו, פקעה. לדעתי מה שפקע הוא הציבור עצמו. הכלל ישראל עצמו נשמד בימי השואה הנוראים והעלאת מרכזי התורה של ארצות המזרח לא"י, וכמו שאמר רבי יחזקאל לוינשטיין שהיטלר ימ"ש הרג לא רק שישה מליון, אלא את ה"כלל ישראל". אחר כך ניסו להחיות אותו באופן מלאכותי, אבל יצרו רק חיקוי חלול מזוייף.

אני כעת רואה בכלל ישראל משהו הרבה יותר עמוק ונסתר ורחב שקיים במישור נפשי פנימי. הרבנים שלי הם לא אלה שהוכתרו היום על ידי העיתונים והעסקנים. לא יעזור לצעוק עלי, התמימות שלי היא כמו כלי זכוכית שנשבר, זה כבר לא יחזור. אני משתדל כמיטב יכולתי לפי מצבי כעת ואני מבקש לדון אותי לכף זכות.

לכן כיוון שאני מרגיש שנותרתי יחידי, אני דן בהלכה יחידי ובעצמי, ואני יכול לקבל טענות נגד מה שכתבתי רק אם הן מבוססות על לימוד רציני של הסוגיא וקושיות טובות וחזקות על דברי שישכנעו אותי. ואז אודה ברצון על טעותי. אבל טענות שמבוססות על כך שהרחוב החרדי היום הוא נגדי ו"גדולים" החרדיים מתנגדים לי, לזה אין לי אוזן להקשיב.

אודות nirstern

https://nirstern.wordpress.com/
פוסט זה פורסם בקטגוריה אישי, יהדות. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

3 תגובות על מענה לתגובה

 1. זאביק הגיב:

  הטיעון על כלל ישראל שנהרג בשואה הוא קינה אופיינית על ירידת הדורות. ברור שאיני מפקפק לרגע באסון של השואה.

 2. ינון הגיב:

  אני עוקב מעט אחרי דעותיך (עוד מהאתר הקודם..) ורציתי לומר, מתוך המון הערכה, מספר דברים-
  1. אישית, לי חבל שבשער של האתר הזה יש תמונות לא צנועות. זה מקשה עליי ואני מניח שעל עוד כמה קוראים לקרוא מפנינך המחכימים.

  2. קראתי מעט ממאמריך, ואני קודם כל מתפעל מעומק ידיעותיך, מעוצמתך, ומאמין לך באמת על רצינותך וכאבך בעבודת ה'.
  כמובן שאני מרגיש קצת קטן לידך בשביל לייעץ, ובכל זאת מתוך כבוד והערכה אליך אומר- אני בא מהשקפת עולם דתית לאומית, ואצלנו הרחבנו את לימודנו בכתבי הרב קוק.
  רבים משייכים את הרב קוק בהקשר של ציונות והיחס למדינה. אני חושב שזהו עיסוק צדדי בגישתו, שמזניח את העיקר הגדול בתורתו. הרב קוק האמין בכל עומק נשמתו בהרמוניה הגדולה שיש בכל דבר בעולם, ובכלל זה, בהרמוניה הגדולה של התורה עם החיים. שניהם ניתנו מאת ה' ולכן לא אמורה להיות סתירה ביניהם. אני חושב שזהו חידושו הגדול ביותר. (מתוך כך גם מגיעים ליחס לציונות. ניתן לראות את ה' מתגלה גם דרך ההיסטוריה ודרך מהלכיו בעולם- לכן הרב קוק ראה קשר גדול בין המהלכים ההיסטוריים המתרקמים לנגד עיניו, לבין כל עבודת ה').
  שאלתי היא, האם למדתי מעט את דברי הרב? לפעמים מתוך קריאת מאמריך, בעיקר בנושא של "דרכיה דרכי נעם", אבל בכלל, אני חושב שהבנת שיטתו של הרב קוק יכולה לתרום מאוד, ולתת שיטה עמוקה ויסודית בעבודת ה'.
  בברכת מועדים לשמחה, ובהרבה הערכה וכבוד.
  ינון

 3. nirstern הגיב:

  שלום,
  שמחתי בדברים שלך,
  כמה כבר העירו לגבי התמונות. בעיני לא ראיתי בזה חוסר צניעות ולדעתי יש בזה אמנות גדולה. כשמשהו יש בו תוכן נשגב השייכות שלו לצניעות משתנה. למשל שיר השירים לא שייך בו בכלל עניין של חוסר צניעות גם בפסוקים כמו שדייך כשני עפרים וכיו"ב, ואע"פ שמקרא לא יוצא מידי פשוטו והוא גם מדבר על אהבת איש ואשה, כי הוא נשגב. והרי העולם מוצף בכל קרן זוית בדברים נמוכים וגסים ובאמת לא צנועים אז מה רוצים מהתמונות שלי דווקא.
  אבל משהו בבקשה שלך גרם לי לרצות לשנות ושיניתי לתמונות אחרות שגם הן בעיני אמנות גדולה והן לגמרי גלאט למהדרין מן המהדרין מבחינת הצניעות.

  מכיוון שגדלתי בישיבות ליטאיות לא התרגלתי בכתבי הרב קוק. אבל ראיתי בכמה דחילו ורחימו התייחס אליו הגרש"ז אוירבך וגם החזון איש כיבדו ביותר.
  לגבי ההרמוניה, גם אצל רבי ירוחם שמאוד הושפעתי ממנו זה היסוד העיקרי בהבנת התורה וקיומה.

  לגבי גילוי הנהגת הקב"ה דרך ההיסטוריה, אני מרגיש שאפילו לגבי החיים הפרטיים שלי כל פעם שהיה נדמה לי שאני רואה השגחה שנראה שבאה לומר משהו – אחר כך ראיתי שטעיתי לגמרי.
  לרבי ירוחם יש שיחות על זה בשם ארץ ניתנה ביד רשע, הוא מדבר על איוב שהקב"ה נתן לשטן רשות לנסות אותו וכל היסורים כאילו באו לומר לו משהו ובעצם הכל היה מטעה לגמרי. והעולם הוא עולם החושך והנסיון כמש"כ במסילת ישרים שאדם נראה כמו עמוד ועמוד נראה כמו אדם, והעצה היחידה היא יפשפש במעשיו. כלומר ללמוד תורה בתמימות וישרות ופשטות ולנסות להיות ישר וטוב ותמים ופשוט ולא לחפש רמזים וגילויים במה שקורה.
  וכל שכן בהיסטוריה שהרי כל אחד מוצא בה גילוי שבעיניו נראה הכי ברור שאפשר, וכל אחד רואה הוכחה לשיטתו גם בשיטות סותרות לגמרי. הרי גם סאטמר מוצאים בהיסטוריה גילוי הנהגת הקב"ה לשיטתם וגם הנוצרים וכיו"ב.
  לכן אני חושש מעיסוק בזה, ולמה זה צריך לעניין אותי בכלל, מה אכפת לי אם הציונות זה אתחלתא דגאולה או לא, התפקיד שלי הוא רק לתקן את המעשים שלי, לנסות לקיים את המצוות הפרטיות שלי, להיות בן אדם טוב, להיות טוב משפחתי ושכני וחברי, לטהר את הלב וכיו"ב. זה נמצא באחריותי ובשליטתי ועל זה הקב"ה ציווה אותי וזה תפקידי בעולם. לא מצאתי בתורה מצווה שאני צריך לגבש דעה על הציונות או על כל נושא אחר בהיסטוריה.
  ואם כל אחד ימלא את מה שהוא מצווה בחיוו הפרטיים כמו שצריך ויהיה טוב למשפחתו ושכניו וכו' כבר יהיה בסדר גם בעולם הכללי. ומה נפקא מינא בשבילי כל מיני מהלכים היסטוריים שאינם באחריותי ולא נצטוויתי לעסוק בהם. הרי אני לא מנהיג ציבור ברוך ה' ואת הכאב ראש שיש למנהיגים שצריכים לעסוק בבעיות הנהגת הציבור אני שמח להשאיר להם. כך שבעיני הכי נכון בשבילי זה להישאר חסר עמדה בנושאים האלה. הגדולים כבר אמרו את שלהם ומה אני יכול להוסף ולמה לי לקחת צד במחלוקת כשאין לי שום צורך וסיבה לעשת את זה.

  כל טוב

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s