ארכיון חודשי: מרץ 2015

בשיטת רבינו תם בזמן שקיעת החמה – מבאר שסובר להלכה כשיטת הגאונים

במסכת שבת ל"ד ב' נאמר שלרבי יהודה מהשקיעה לצאת הכוכבים הוא שלושת רבעי מיל. ובמסכת פסחים צ"ד א' נאמר שלרבי יהודה משקיעת החמה לצאת הכוכבים הוא ארבעה מילין. וחידש רבינו תם כדי ליישב את הסתירה, שיש שתי שקיעות, בפסחים מדובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בעניין "בין השמשות", הלכה, יהדות, תלמוד | 4 תגובות

בעניין "בין השמשות" בנסתר ובנגלה, בדברי המקובלים בענין "רשימו", בסוגייא שבת ל"ד ב'.

אני משתדל לרוב ללכת בסדר הנכון ללמוד את הסוגיא בתלמוד ומפרשים על פי הפשט בדרך הלימוד המסורה לנו בישיבות, ורק מתוך זה, רק אם הדברים מתבררים מאליהם ועולים מאליהם ביושר ועצם מעצמה של הסוגיא ונצרכים בהכרח להבנת הסוגיא, אז לפעמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בעניין "בין השמשות", חומר וצורה, יהדות, תלמוד | תגובה אחת

מענה לתגובה

נכתבה בבלוג תגובה בזו הלשון: "נשמה תערער בתשובה על החטאת הרבים על כאילו היתר של הוצאת זרע לבטלה שהתרת שים לב מה קרה לך "אל תישכח שאתה עתיד לתת את הדין על כל דבר שגרמתה בפרת מענה פה כאילו כבודו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אישי, יהדות | 3 תגובות

צעקה מלב כואב.

בעקבות מקרה שקרה אצלי אתמול עם שכנים חרדיים, נזכרתי במעשה שהיה לפני שנים. התפללתי בבית כנסת בשכונה חרדית צפופה, בית הכנסת היה סמוך מרחק מטרים ספורים מחלונות הבניינים הסמוכים. הייתי רגיל אז להתפלל ותיקין. בחודש אלול תקעו בשופר אחרי התפילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אישי, יהדות | 2 תגובות

מתוך מכתב, לגבי לסמוך עלי כפוסק הלכה

מתוך מכתב לצעיר ששאל אותי האם אפשר לסמוך על תשובה הלכתית שכתבתי, האם אני חרדי והאם יש עוד פוסקים שמסכימים עם זה.

פורסם בקטגוריה יהדות | כתיבת תגובה

ביאור יסודי בעניין הלוואה, בעניין זקף עליו במלוה, בסוגיית מקודשת במלווה ושיטת הרמב"ם בזה. ביסוד עניין קניין ומעשה קניין, קידושין ומעשה קידושין. בעניין שותפות.

כתב בחידושי הריטב"א מסכת קידושין דף ח עמוד ב: תנו רבנן התקדשי לי במנה תנם על הסלע אינה מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת. … והנכון כמו שפירשו בעלי התוספות דהכא לאו מדין חצר וזכייה דידה אתינן עלה כלל אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יהדות, תלמוד | 3 תגובות

תגובה על מאמר

אם מומחה ידוע למוזיקה קלאסית יאמר על ביצוע יצירה מסויימת, שפרשנות חופשית ויצירתית כזו לבטהובן איננה קבילה במסגרת המסורת והתרבות של המוזיקה הקלאסית, ואפשר אולי לקבל את זה רק כג'אז או מוזיקה מודרנית, יש משמעות ותוקף לדבריו אצל מי שלומד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יהדות | כתיבת תגובה