המשך ההתכתבות שפירסמתי ברשימה קודמת מה-1 לפברואר 2015

‏היתה לי תקופה די ארוכה שבעיקר שמעתי ליאונרד כהן וגם עכשיו אני מאוד אוהב (-:

.

לגבי החובה לעבוד להיות כמו משה רבינו, בדיוק זה נשאל לאחרונה וכתבתי על זה באחד הפוסטים האחרונים.

להיות פשוט זו עבודה קשה ודורשת עמל התורה ושבירת המידות ועלייה למישור של מעל הטבע וסייעתא דשמיא ניסית. אשר עשה האלוהים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. בקשת החשבונות כבר הוטבעה בנו בחטא אדם הראשון וצריך בחינת נס לתקן את זה ולחזור לפשטות של גן עדן שלפני החטא. מה שמכונה "אנשים פשוטים" אין להם את זה.
להמשיך לקרוא