המשך לשתי הרשימות הקודמות

בהמשך לדברים שנכתבו בתגובות לרשימה הקודמת. נדמה לי שנכנסתי קצת לאנרגיה של ויכוח וגם כתבתי לא בכבוד הראוי ואני מתנצל, וגם לא הסברתי במדוייק את דברי. לכן חשוב לי להבהיר:

אם הייתה מובעת בתגובה עמדה שמאלנית בצורה מתלהמת וטענה אוטומטית של שמאלנים שצריך להבין את הצד של הערבים ולחשוש ממה יעשו אומות העולם וכו' – הייתי כותב בתשובה שצריך להקשיב לקול הקב"ה, שאולי כאן בא לומר שעניין מהותי ויסודי מעצם ושורש מהות החיים עצמם הוא שאם מישהו מתקיף אותי, קודם כל אני מייד פוגע בו או הורג אותו כדי להגן על עצמי משפחתי וביתי, ורק אחר כך שואל שאלות ומתפלסף על טוב ורע ומי צודק וכו'.

להמשיך לקרוא