עוד בנושא ההלכה והחיים החרדיים

ברשימה הקודמת התייחסתי לתגובה של סהר, והדברים התארכו ויש בהם דברים שנראים לי חשובים, לכן אני מעתיק אותם כאן שיהיו רשימה בפני עצמה:

שלום סהר,

רוב מי שחרדי היום, יודע מה חרדים עושים ומה לא עושים, כמו שהוא ראה בבית ובישיבה. אבל לא יודע את הסוגיות ההלכתיות בגמרא ובשולחן ערוך, שמגדירות במדוייק מה בדיוק ההלכה אומרת.

גם רוב האנשים שנקראים "רב", לא בקיאים בזה, במיוחד בעולם התשובה. רב זה תואר כבוד, ויש הרבה אנשים שמגיע להם כבוד מכל מיני סיבות, חלקן מאוד מוצדקות, גם אם הם לא בקיאים ברזי ההלכה.

לדוגמה: רוב החילונים מרגישים שהם יודעים מה נחשב חוקי ומה נחשב עבירה על החוק. אבל אם תדבר עם עורך דין מומחה, תגלה שהרבה דברים שחשבת שהם אסורים לפי החוק, זה לא ממש מדוייק, והרבה דברים שחשבת שמותר זה גם לא מדוייק. כך גם איש הלכה מקצועי שלמד שנים רבות את הסוגיות והשולחן ערוך בצורה "מקצועית" (וכאמור רוב אלה שנקראים רב הם לא אנשי הלכה "מקצועיים"), יודע את הדברים במקורם בצורה מדוייקת, וזה ידע שונה מהידע של האדם הרגיל ברחוב. כמו שבעולם החילוני יכול להיות איש רוח ומשורר שזוכה לכבוד רב בלי שהוא בקי בחוקים או מוסר וערכים, גם בעולם החרדי יש צדיקים ומקובלים ואנשי מעשה גדולים שלא בקיאים בהלכה.

כל הרבנים החרדים שהם אנשי הלכה, אומרים בפירוש שיש פער גדול בין ההגדרות ההלכתיות המדוייקות למה שבמציאות אנשים עושים. לא כולם מגדירים את הפער אותו דבר, אבל לדברי כולם הפער גדול מאוד.

דיברתי פעם עם רב גדול מפורסם מגדולי הדור, על כך שהיום אין סיבה להפרדת כלים בשרי וחלבי (אם אכלת על צלחת משהו חלבי חם ושטפת כרגיל, ואחר כך שמת עליה אורז חם, לא תרגיש באורז את הטעם של החלב, ולכן זה אומר שבעצם הצלחת לא בלעה טעם חלב ולא נעשתה חלבית. – זה הרבה יותר מורכב, כתבתי את העקרון בפשטנות רק להצביע על הכיוון הכללי).

כתבתי אז ספר הלכות לילדים ונוער, וחשבתי לכתוב שנהגו להפריד כלים אבל לא שחייבים להפריד לפי ההלכה, ושאלתי את הרב כי הוא היה אמור לתת הסכמה לספר.

הוא אמר שמבחינה הלכתית באמת מותר, אבל הוא לא הסכים שאכתוב "נהגו". לדבריו העניין של כיור חלבי ובשרי ומערכת כלים חלבית ובשרית נתפש כסמל של יהדות ושמירת הלכה. זה מהיסודות של התדמית של מה שנקרא בית יהודי שומר הלכה. כל חרדי גדל מילדות על הדעה שזה חובה הלכתית וחושב שזה יסוד היהדות. אם יגידו לו שזה בעצם מותר זה ישבור לו את המסגרת שהוא גדל בה והתרגל לראות בה את המסגרת שנקראת "שמירת הלכה" ואז הוא בכלל יתחיל לעשות מה שהוא רוצה וזה יחריב את המסגרת של יהדות חרדית.

יותר מתשעים אחוז מהרבנים החרדיים שהם אנשי הלכה מובהקים ו"מקצועיים" שדיברתי איתם (ודיברתי עם עשרות) הסכימו שמה שעושים היום בנושא כלים בשריים וחלביים הוא לא מחוייב לפי ההלכה. מה בדיוק כן מחוייב יש בזה כמה דעות, אבל כולן מסכימות שמה שעושים היום הוא לא לפי ההלכה, ולפי ההלכה אפשר להתיר הרבה ממה שחושבים שאסור. וכולם כמובן חושבים שאסור לפרסם דברים כאלה בקהל הרחב כי זה יזיק למסגרת.

הרוב הגדול של הרבנים גם סוברים שחשמל בשבת מותר לפי ההלכה, במקום שזה לא מדליק אש ולא מבשל או מכבס. החזון איש פסק שזה אסור, אבל חוץ מחסידיו המובהקים עולם ההלכה הרחב לא קיבל את זה. כמו שהארכתי בתשובה על זה באתר tshuvot.wordpress.com

למשל טלפון ומחשב ומעלית ורדיו וטלויזיה וכו'. וגם בזה הם אומרים שאם מישהו פשוט שלא מתמצא בהלכות ישאל אותם הם יגידו שאסור, רק בספרי הלכה "מקצועיים" שלא מובנים לקהל הרחב הם כותבים את דעתם בזה. כי הם חוששים שזה יהרוס את המסגרת החברתית-פסיכולוגית של השבת היהודית, וזה יביא הרבה אנשים להפסיק לגמרי לשמור שבת. כי רוב החרדים שומרים שבת כי ככה חינכו אותם וככה עשו בבית שלהם. ואם פתאום מותר לעשות דברים שלפי החינוך ומה שעשו בבית היו נחשבים לחילול שבת, זה שובר את המסגרת.

וכך זה בעוד הרבה מאוד תחומים.

יש כאלה שמגשרים על הפער עם המושג של "מנהג". הם אומרים שכל מה שהוא מנהג נחשב כמו הלכה. לכן אם המנהג בימינו להפריד כלים לבשרי וחלבי, או לא לטלפן ולהשתמש במעלית בשבת,  זה נחשב כאילו זה הלכתית אסור.

זו טעות גדולה שרק אנשים שאין להם שום בסיס של ידע רציני בהלכה יכולים לטעות בה. באמת יש מנהגים שנחשבים כמו הלכה, אבל חס וחלילה שכל דבר שאנשים ברחוב עושים מתוך בורות יהיה נחשב מנהג ויהיה לו כח של הלכה. אך ורק המנהגים שהשולחן ערוך הגדיר אותם כמנהגים שנחשבים בהגדרה ההלכתית של מנהג, יש להם את הכח ההלכתי של מנהג. יש דיונים בפוסקים על כל מיני מנהגים שנהגו בכל מיני ארצות האם להחשיב אותם כמנהג או לא. רואים שלא כל דבר שעושים מקבל הגדרה של מנהג. המנהגים כבר נקבעו בדורות של ספרי ההלכה המחייבים, ומאז לא מחדשים שום מנהג חדש שיהיה לו כח הלכתי של "מנהג", כי אין שום ספר הלכתי שיש לו מספיק סמכות וכח לקבוע מה מנהג ומה לא, ומנהג חייב אישור של סמכות הלכתית קובעת כדי להחשב מנהג, ולא מספיק לזה סמכות של "פוסק הדור" וכיו"ב, אלא צריך סמכות כמו של השולחן ערוך.

לדעתי הנכון הוא לגלות לאנשים מהציבור הרחב מה בדיוק מותר ואסור לפי ההלכה המדוייקת.

כי לדעתי אין ערך בשמירת הלכה שמבוססת על חינוך והשתייכות חברתית או תרבותית או משפחתית או לאומית.

במיוחד ששמירת הלכה כזו היא לא שמירת ההלכה כפי שנאמרה למה בהר סיני.

אצל החרדים מקובל גם לעבור על הרבה הלכות מפורשות וחמורות ולאף אחד לא אכפת – למשל לדבר בבית הכנסת ועוד הרבה מפרטי הלכות כבוד בית הכנסת, לענות אמן כהלכתה, שלא תהיה אמן יתומה חטופה וקטופה, לכוון בהזכרת שם השם ובברכה ראשונה בשמונה עשרה ובקריאת שמע., לא לפטפט בדברי הבל באמצע לימוד תורה, יש הרבה פרטים בהלכות שבת שלא מקפידים מבחינת מלאכות בשבת. וכל החלק של לקדש את השבת שהוא חיוב גמור, כגון לא לדבר דברי חול בשבת, הילוך שבת יהיה שונה מהילוך חול ועוד ועוד. ועוד רשימת הלכות שלא נגמרת שכולן מפורשות בשולחן ערוך וידועות לכל ופשוט מתעלמים מהן. וכל זה בחלק ההלכות שהם כן מתיימרים לקיים, חוץ מחלק ההלכות של בין אדם לחברו שנשכח לגמרי כמו שכתבתי ברשימות הקודמות.

מצד שני יש אינספור חומרות ו"מנהגי קדושה" למיניהם שכולם יודעים שאין להם שום קשר להלכה. ביניהם דברים מאוד יסודיים בהגדרת מי חרדי, כגון ללבוש שחור-לבן וחליפה וכובע, ופיאות. כיפה וציצית גם הם אינם הלכות, אבל אולי יכולים להחשב מנהג. או להימנע ממכנסיים לנשים כשמוסכם על רוב הרבנים שמכנסיים שרואים עליהם שהם מכנסי נשים, והם לא צמודים, מותרים.

ההלכה היא דברי הבורא שאמר לנו במעמד הר סיני. בזה הוא הגדיר בדיוק מה הוא מבקש מאיתנו שתהיה מסגרת החיים שלנו וצורת החיים הבסיסית שלנו. זה שיח חי אישי עדכני ונוקב בין האדם לאל. זה לא רק עניין של השתייכות למסורת של עם ותרבות. יש מקום לעשייה לא הלכתית במסגרת עבודת השם וחיי אמונה וכו'. אבל מוכרח להיות מוגדר, זה לא חיוב הלכתי ואני עושה את זה כי אני רוצה לעשות משהו בנוסף על ההלכה. וצריך שתהיה ברורה הסיבה, אם זה לא מחוייב לפי ההלכה, למה בדיוק אני עושה את זה, מאיפה בדיוק נולדה המוטיבציה לזה ומה בדיוק המטרה של זה.

לדעתי כל מאמין בתורה צריך לדעת במדוייק את ההלכה – שזה כאמור משהו אחר לגמרי מלדעת את אורח החיים החרדי מה חרדים עושים ומה הם לא עושים. גם מה מותר הוא צריך לדעת. כי ההלכה היא החיבור של כל אדם לבורא. ואם הבורא הגדיר משהו כמותר הלכתית, כדי לקיים מערכת יחסים נכונה ואמיתית איתו אני חייב לדעת שאת זה הוא מתיר. זה מלמד אותי מי הוא. ככה אני מכיר אותו. ההלכה היא ציור קלסתר פניו של הבורא – היחיד שיש לנו. אם אומרים לי שהוא אוסר, אני לומד מזה על האופי שלו והמהות שלו, כמו שהוא רצה להתגלות לבני אדם. וככה אני בונה יחס אליו, ואם זה לא הוא באמת, אלא מגלים פנים בתורה שלא כהלכה,  זה זיוף והרס מוחלט של כל האמונה. גורמים לי לעבוד אל אחר שזה לא האל שנתן את התורה בהר סיני.

אם שוברים לאדם את החינוך והאווירה ומה שהתרגל מבית הוריו, הוא חייב לבחור: אני אישית, בעצמי, מאמין בתורה ובבורא – או לא.

הרבנים חוששים מזה, כי יש הרבה חרדים שמקיימים רק כי ככה חונכו והתרגלו וככה ההורים והאשה והחברים עושים, ותהיה להם בעיה חברתית קשה מאוד, מפחידה מאוד, אם לא יעשו ככה, והם אף פעם לא ביררו עם עצמם כמה באמת הם מאמינים, ומתרחקים ככל הניתן מבירור כזה. הם בעצם חיים בלי אמונה באלוהים. אני חושב שזה הרס היהדות להחזיק ציבור במצב כזה. אדרבה, שיעמדו במצב של בחירה אישית אמיתית, ומי שלא מאמין באמת שלא יהיה דתי. המעט והזך הוא הרב. עדיף מעט ונקי מהרבה ומעורבב מכל מיני.

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה אישי, יהדות. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

3 תגובות על עוד בנושא ההלכה והחיים החרדיים

 1. סהר הגיב:

  הכי מודה לך שיש ניר
  תמשיך לכתוב תמיד מבחינתי זה מאד חשוב
  לעומת הסילופים שקיימים כיום מבחינת דת או מה מותר ואסור שפשוט מכניס אנשים לסוג של פחד ומצבים לא נכונים ונעימים

 2. סהר הגיב:

  היי ניר חג שמח
  שאלה בתור משהו שיודע כביכול את ענייני הלכות שולחן ערוך דקדוקים,במשפחתי בחגים ובשבת אז אני רואה את בעלה של אשתי שחזר בתשובה ורוב המשפחה שהם דתיים ורואה במהלך הארוחה את דיבורי הדיקדוקי הלכה בכל דבר בחגים וכו'.
  ואני פשוט אומר לעצמי זה לא הגיוני שככה אסור ככה אסור ודיקדוק כזה ודיקדוק אחר ועשית ככה אז זה חילול,וגם בנוסף על דברי תורה ועבודת השם ועל מחלוקות ופוסקים,אשמח עם תרחיב בעניינים הללו בזמנך החופשי

 3. קובי הגיב:

  איזה שטויות!!
  זה שאתה לא טועם טעם חלבי בצלחת שבלעה חלבי זה אומר שזה לא חלבי??? יש כללים של בליעה, שישים, ועוד ועוד
  מאיפה לקחת את זה?
  אתה יכול לתת את השמות של הרבנים שאמרו לך את זה, או שאתה מסתתר מאחורי גב של "רבנים" לא מזוהים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s