אילו מצוות אני כן מקיים, ועל מהות המצוות

הגר"א כתב שתרי"ג המצוות שכתובות בתורה הן רק שורשי המצוות ובאמת יש אינספור מצוות ואין חשיבות להבחין בין השורשים והענפים כי הכל מצוות באותה מידה (כמו למשל שאין חשיבות איזו מצווה כתובה בעשרת הדברות ואיזו לא).

להמשיך לקרוא