דברים על טיפול בתינוקות

http://hamishpachton.wordpress.com/2014/05/17/%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA/

http://hamishpachton.wordpress.com/2014/05/17/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D/