קטעי מכתבים להומוסקסואלים דתיים

השאלות שאתה שואל הן שאלות שאתה יכול להשיב עליהן בעצמך. למשל אם רב מאוד גדול היה אומר לך שלפי היהדות באמת האלוהים הוא שד שחור עם קרניים שרק רוצה לעשות רע לאנשים, היית יכול להרגיש לבד שאתה לא מאמין באל כזה, יש לך אמונה לפי מה שאתה מאמין שהוא אמיתי ונכון, וזה לא דבר כזה.
התורה היא ראי למה שיש בתוך האדם עצמו, ישרים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מוות. כתוב ה' צילך על יד ימינך, ה' הוא כמו צל, לפי מה שיש באדם ככה הוא רואה את האל. כתוב שמשה ראה באספקלריא המאירה לעומת נביאים אחרים שראו באספקלריא שאינה מאירה.
יש בתוך כל אדם אספקלריא, שיכולה להיות צלולה ושקופה או עכורה ומעוותת, אספקלריא זה ראי, האל משתקף באדם כמו שירח משתקף בבאר מים.  ולפי העדשה הזו הוא רואה את האמונה והאל.
אתה יכול לקבוע בעצמך באיזה אל אתה מאמין, אם מישהו מספר לך על אל אכזר ונקמן וקטנוני ורע, ומישהו אחר מספר על אל טוב ורחמן ומבין ורואה אל הלב ואוהב ומקבל וכו', אתה יכול וצריך להחליט במה אתה מאמין לפי מה שעומק ליבך אומר לך. לפי מה שתבחר להאמין ככה התורה תראה לך כשתלמד אותה.
כשאדמו"ר חסידי לומד תורה הוא קורא בה רק דיבורים על עבודת השם בוערת מעומק הלב, וכשרב ליטאי קורא בה הוא רואה שכתוב בעיקר על שמירת דקדוקי הלכה, וכשגזען פשיסטי יהודי כמו מאיר כהנא וכו' קוראים בתורה הם קוראים רק על עלינות הגזע היהודי, וכן הלאה.
מערכת היחסים בין האדם לאל מתחילה בקשר האישי בין האדם המונחה לפי עומק כליותיו וליבו לבין הבורא, כמו שהיה אצל אברהם אבינו שהוא הדוגמה לכל עובד השם אמיתי. לא היה לו רב ואף אחד לא לימד אותו ולא היה לו ספר ולא שום תורה, רק כליותיו יעצו לו ונבעו חכמה ורק לפי כליותיו הוא ידע במה להאמין. התורה לא פוטרת אותנו מהחובה לחפש בתוך עצמנו וכליותנו את האמונה האמתית הצלולה שאינה עבודה זרה אלא עבודת האל באהבה וחיבור אמיתיים פנימיים.  רק אחרי שנמצא זאת בתוכנו תהיה לנו אספקלריא שממנה נוכל לראות את התורה, ולפי מה שיהיה בתוך ליבנו ככה התורה תתפרש לנו ותלמד אותנו. נאמר שהתורה זה כמו גשם, אם זרוע באדם קוצים היא תצמיח בו קוצים גדולים, ואם זרוע בו טוב היא תצמיח טוב גדול יותר. ומה שזרוע זה מה שליבך עצמו מראה לך לפי טוהר ליבך ובחירתך והחכמה שיש בתוך כליותיך.

אם היית חושב לבד היית יכול הגיע למסקנה שאם הבורא ברא אותך כמו שאתה לא ייתכן כלל שהוא יכעס עליך בגלל טבעך האנושי או ירצה להעניש אותך. אתה הרי אמיתי, אתה משתדל ככל יכולתך מלב טהור ונקי וטוב, איך יתכן שיהיה אפשר לא לאהוב אותך או לכעוס עליך. הפסוקים מדברים לא על הומוסקסואליות אלא על אנשים שנטייתם רגילה שמתמכרים לתאווה ורוצים להגביר את זה עוד ועוד ועוד, ולחדש בזה עוד, ומנסים כל דבר, מחליפים נשים ומנסים אותן בכל הגילים והצבעים והמעשים וכו', ואז אורגיות פרועות ואז משכב זכר ואחר כך משכב בהמה וכל מה שרק עוד אפשר כדי לשקוע יותר ויותר בתאווה. רואים בפירוש שעל כעין זה מדובר. תרבות ארץ מצרים. זה בכלל לא קשור למקרה שלך בשום קשר כלשהו. אתה סתם אדם נורמלי הגון וטוב ותמים וישר דרך בלי שום התמכרות פרועה לתאוות מופרזות ושום דבר בכיוון, אין על מה לעשות עליך ביקורת עניינית, וסתם לכעוס עליך בלי סיבה, הרי על איזה אל אנחנו מדברים? על איזשהו אליל אכזרי שרירותי מרושע ונקמני של עבודה זרה שרוצה שיקריבו לו ילדים? אם מישהו מדבר על דבר כזה האם אתה רוצה להאמין בדבר כזה? הנסיון באמונה הוא לבחור במה להאמין, מי שהוא בעצמו טוב מאמין באל טוב.

אחרי שזה יהיה הבסיס השאלה איך לפרש את מה שכתוב היא כבר משנית, הרי מוכרחים לפרש לפי היסוד מי אמר את זה. למשל אם מצאתי מכתב שכתוב בו שאני צריך להכניס את היד שלי למסור חשמלי, אם אני אדע מי כתב את זה אדע איך לפרש את זה. אם כתב את זה מישהו רשע ושונא, אדע שזה כפשוטו אבל אז אולי לא ארצה לציית לזה. אם אדע שכתב את זה אבי האוהב והמסור, אדע שלא קראתי נכון, אולי זה משל או רמז או שיש טעות כתיב או שפשוט סתם לא הבנתי ויש לזה פירוש אחר שעדיין לא הגעתי להבין אותו, ברור שאסור לי לפרש את זה כפשוטו ולחשוב שזה מתוך שנאה אלי, הרי הוא אבא שלי ולמה שישנא אותי ככה? אני מכיר אותו ויודע מי הוא ומה הוא מרגיש אלי, ואני יודע שהוא יזדעזע ויכעס אם באמת אעשה זאת, הרי אני בנו אהובו.
כלומר לפני שבאים לישב את הפסוקים וההלכות קודם כל חייבים להכיר מי אמר אותם ורק לפי ההכירות הזו לפרש אותם, ואז כבר לא מאוד משנה כמה הצלחתי לפרש באופן שיתאים להיכרותי עם מי שאמר את זה וכמה לא הצלחתי עדיין.

.

* * *

.

האמונה יש לה צד שכלי, אבל גם שורש נפשי. הכח הנפשי של אמונה הוא אותו כח נפשי עצמו של הרגש כלפי ההורים. רואים את זה בבירור מהסוגיא של כיבוד הורים.
כשהילד קטן הרגש הזה מופנה רק כלפי ההורים, ועם הגדילה הוא מתחיל להתקשר בהדרגה גם למשהו יותר רחב ועליון וכללי וככה מגלים את האמונה באל.

יש מצב שילד זקוק להוריו כמו ילד קטן, אחר כך הוא מתבגר וגם אז הוא זקוק אבל בצורה שונה.

לדעתי אתה צריך לשאול את עצמך למה אתה צריך שדווקא מישהו "מוסמך" כביכול יאמר לך מה באמת אלוהים חושב עליך. האחריות על זה היא בעצם שלך לבדך, אתה בן יחיד של אלוהים, הוא ברא אותך כדי שתעמוד בנסיון האמונה ותראה בכוחות עצמך מבעד למסכים המסתירים של עולם החומר החשוך ותגיע לידיעה מי הוא באמת האל שברא אותך ושאתה עומד מולו, כמו שאברהם אבינו הגיע לזה בעצמו. רק ככה יהיה לך קשר עצמי ייחודי ואישי איתו. ואז לפי זה תפרש את התורה וככה תגיע אל החלק הייחודי אישי חד פעמי שלך בתורה, ורק באופן כזה יש ערך בלימוד התורה שלך, לגלות את שורשך בתורה ואת הצד והזוית בתורה ששום אדם מלבדך לא יוכל לגלות. זה היסוד של התורה, להיות כמו אברהם אבינו. בלי זה הכל אין לו ערך ואין בו חיים והוא רק מרחיק את האדם מבוראו.
אני מרגיש שיש אפשרות, אולי אני טועה, שהצורך שלך שמישהו אחר יקבע במקומך מי האל שאתה מאמין בו ואיך ההסתכלות שלך על התורה, היא כמו ילד שלא קיבל מספיק מהוריו וקשה לו לעבור לשלב של עצמאות ובגרות כי עדיין הוא לא קיבל מספיק בשלב של תלות בהורים, ועדיין חסר לו, והוא נשאר במצב של צמא לקבל ממישהו שמעליו שיקח אחריות עליו במקומו. הוא נשאר עם יד פשוטה ומבקשת לקבל מה שלפי הטבע היה אמור לקבל מההורים. ואם ההורים לא נותנים אז רוצים שרב כלשהו יתן את זה או האל עצמו. שיקח אחריות עלי וידריך אותי ויוביל אותי וככה בעצם יתן לי בטחון ועטיפה הורית. זה באמת צורך טבעי בריא של ילד קטן, ובתהליך בריא הילד צריך לקבל את זה מהוריו, ומכח זה הוא מקבל כח ובטחון עצמי ומגיע להתבגר ולסמוך על עצמו. אם מבינים את זה ומסתכלים על זה ומגיעים ליכולת כלשהי להיות עצמאי מזה, אז אפשר גם לחפש למלא את החסר הזה בצורה בריאה ונכונה. אפשר לבנות מערכת יחסים עם מישהו אוהב שימלא לי גם אם הצמא לקבל משהו שלא קיבלתי מהורי. אני בעצמי כעת במערכת יחסים שבה אני בונה באופן מבוקר ומודע צד של נסיון למלא חסרים רגשיים שלא קיבלתי מאמא שלי, וזה יכול לעבוד באופן בריא ובונה. אבל אם זה שולט על האדם באופן לא מודע ובלי ביקורת והסתכלות, אז הנסיונות שלו למלא את החסר הזה נעשים הרסניים.

.

* * *

.

הרעיון של לוותר מראש על אפשרות לזוגיות שיש בה אהבה ממשית גורם לי לדמוע.

מדאיג אותי לחשוב על להכנס לזוגיות עם אשה, כי אני לא רואה למה אשה תבחר בדבר כזה במודע, אלא אם כן יש לה בעיות מאוד כבדות בנושא חשש מאהבה או זוגיות, חוסר אמון בעצמה או דברים מעין אלה. בעיות כאלה זה דבר דינמי, הן משתנות עם מהלך החיים, ומי יודע לאן זה יגיע.

יש מי שממליץ על נישואין עם אשה לסבית שגם היא רוצה לחיות במסגרת נורמטיבית אבל לא בנויה לזוגיות אלא רק לידידות. אם חייים כמו שותפים בדירת סטודנטים ורק משקרים כלפי חוץ שזה משהו יותר מזה, אולי זה יכול לעבוד, אם כי נראה בעיני נורא לחיות בשקר בצורה כל כך מוחלטת ומקיפה. אבל אם חושבים על ילדים, אני לא מאמין שזה יכול לעבוד. לגדל ביחד ילדים זו מטלה כל כך כבדה, שבלי אהבה אין את מקורות האנרגיה להצליח בזה.

גם כשבודדים ועוברים דברים לא פשוטים, ויש אדם שנמצא קרוב וחי איתך והוא עומד במשבצת של מישהו שאמור להיות האדם שקרוב אליך, עצם המשבצת שלו והמקום שלו גורמים הרבה פעמים לפתח אליו ציפיות רגשיות וכל מיני רגשות.

בעבודה של מטפל נפשי מוכר מצב שמטופלת למשל נדמה לה שהתאהבה במטפל שלה. קוראים לזה "העברה", כי נקודת המוצא שזו לא אהבה אמיתית אלא הוא משמש לה כמו קולב לתלות עליו צרכים רגשיים שלה. רק כי הוא נמצא במשבצת של מישהו שמתעניין בה ומבין אותה ומכיל אותה ולוקח אחריות מסויימת עליה וכו'. אני רואה אפשרות רצינית שזה יכול לקרות בזוגיות מלאכותית שכזו, וזה מתכון לצרות גדולות, כי זה לא מתממש באמת.

אני לא בא לתת עצות חלילה. דברים כאלה אישיים לגמרי, משתנים מאוד מאדם אחד למשנהו, אני לא מכיר אותך מספיק לתת עצות בנושאים כאלה, וגם אם הייתי מכיר לא הייתי מעז לייעץ. אני חושב שהחלטות כאלה חייבות לבוא רק מהאדם עצמו. אני סתם מחלק איתצך הרגשות שלי על השאלות האלה כשאלות כלליות עקרוניות ולא כשאלות פרטיות שלך למעשה. אני מאוד מקווה שתקשיב היטב לעצמך פנימה, שתשתמש ברב ובפסיכולוג, ובטיפונת שאולי אני יכול לעזור גם, רק ככלים לעזור לך להפנות את ההסתכלות לתוכך פנימה ולשמוע מה עולה משם.

אודות nirstern

https://nirstern.wordpress.com/
פוסט זה פורסם בקטגוריה יהדות, עם התגים , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s